Skip to main content

Moldova dobar izbor za okućnicu

moldova

Moldova je jedna od sorata koje mogu lepo uspevati i sa minimalnom zaštitom. Pogodna za organsku proizvodnju na većim površinama i uzgoj na okućnicama. Ime je dobila po državi u kojoj je selekcionisana, Moldaviji. Jedna je od savremenih sorti međuvrsnih (interspecies) hibrida.