Skip to main content

Blog-Vinogradar: Velika priča o malim vinogradima

Traktor

Traktor

Na prodaju Traktor IMT 540 – Deluxe. Ova oznaka u imenu označava model – verziju sa punom opremom: Traktor je 1978. kupljen kao nov i od tada je u vlasništvu gazdinstva. Poslednjih nekoliko godina malo korišćen a godinama pre toga radio relativno lakše poslove (prskanje, špartanje, transport…) pošto je radio u paru sa Rakovicom 65 […]

Selekcionar – vera, znanje i strpljenje

selekcionar vitis vinifera

Selekcionar je neko ko bira, odabira, pravi izbor iz mnoštva…
Vaš odabir veb strana takođe je neka vrsta selekcije. Ako se nekoj strani-sajtu vraćate redovno, ona ima neke osobine ili vrednosti koji je izdvajaju iz nepreglednog mora interneta. Odluku o toj “selekciji” donosite, svesno ili ne…