Razmnožavanje vinove loze položenicama

Razmnožavanje vinove loze u praksi uvek je vegetativno. Drugi način generativni (razmnožavanje iz semena) koristi se isključivo za dobijanje i selekciju novih sorata i hibrida.