Skip to main content

Selekcionar – vera, znanje i strpljenje

selekcionar vitis vinifera

Selekcionar je neko ko bira, odabira, pravi izbor iz mnoštva…
Vaš odabir veb strana takođe je neka vrsta selekcije. Ako se nekoj strani-sajtu vraćate redovno, ona ima neke osobine ili vrednosti koji je izdvajaju iz nepreglednog mora interneta. Odluku o toj “selekciji” donosite, svesno ili ne…

Moldova dobar izbor za okućnicu

moldova

Moldova je jedna od sorata koje mogu lepo uspevati i sa minimalnom zaštitom. Pogodna za organsku proizvodnju na većim površinama i uzgoj na okućnicama. Ime je dobila po državi u kojoj je selekcionisana, Moldaviji. Jedna je od savremenih sorti međuvrsnih (interspecies) hibrida.