Cigaraš je insekt (pipa), koji se hrani i razmnožava, na lišću nekih biljnih vrsta.  Među ostalima vrstama (kruška, šljiva, leska, pitomi kesten, lipa) domaćin mu je i vinova loza, na kojoj se hrani pupovima, a jaja polaže u listove.

cigaraš
Maj je mesec kada možete videti ovu pipu.

Štete koje nanosi biljci domaćinu, mogu biti ozbiljne. U našim uslovima, na vinovoj lozi, više zanimljiv nego istinski ozbiljna pretnja, barem dok mu je brojnost pod kontrolom.

Suzbijanje se vrši uglavnom mehanički, ručno, skidanjem i uništavanjem „cigara“ sa jajima i larvama. Ovim se smanjuje potencijal za razvoj sledeće godine.

Samo izuzetno (velika brojnost) može biti potrebno i hemijsko tretiranje. Hemiska zaštita obično se provodi u maju, a od insekticida koriste se oni na bazi endosulfana, fosalona, fentiona, fenitrotiona…

cigaraš i cigara
cigaraš i cigara

Odrasle pipe su u nijansama zelene i plave boje i lako uočljive. Posle polaganja jaja napuštaju cigaru i vraćaju se u zemlju.

Maj je mesec kada možemo videti „cigare“ koje polažući jaja na listove vinove loze, pravi ova pipa.

Cigaraš – životni ciklus

Pod korom ili pod zemljom na dubini od 10 cm, insekt prezimljava u stadijumu imaga. Kada se listovi domaćina potpuno razviju, ženke počinju sa polaganjem jaja.Pri tom na poseban način izgrizaju lisnu peteljku i glavne nerve, pa list počinje da vene i savija se na način nalik cigari, po čemu je pipa i dobila ime.

U svaku od cigara polaže po nekoliko jaja. Tokom života to bude 50-60 jaja u nekoliko cigara.

Za razliku od kruške gde za jednu cigaru upotrebi 4-5 listova, ili breze gde je taj broj 10-15. Pipa na vinovoj lozi za gradnju cigare koristi samo jedan list.

Embrionalni razvoj u zavisnosti od temperature i vlage traje oko 12 dana. Zatim se ispilele larve hrane unutar cigare bušeći hodnike. One nastavljaju razvoj čak i ako cigara otpadne.

Taj stadijum traje oko tri nedelje, a zatim larve izlaze iz cigare i odlaze u zemlju, gde se preobraze u lutke. Imago (odrasla pipa kao na fotografiji) se u prirodi javlja tokom maja meseca.

Više fotografija u galeriji:     Cigaraš (Bictiscus betulae) – foto galerija