Crna pegavost (Phomopsis viticola)  bolest je vinove loze. Njeno uporno višegodišnje prisustvo u malenom vinogradu na okućnici, jedan je od glavnih razloga za pokretanje ovog sajta. O tome koji su ostali razlozi više na prvoj strani.

crna pegavost na listu
Crna pegavost na listu

Crna pegavost: šta nam kaže net

Prema skromnim internet izvorima na našem, ili komšijskim, a nama razumljivim jezicima, ova bolest gde se jednom pojavi praktično tu i ostaje.

Polovina opisa (i inače kratkih) bavi se preporukama kako da do bolesti ne dođe. A ostatak tekstova se odnosi na to kako je, ako se već pojavila, držati pod kontrolom. Odnosno koji  preduslovi su doveli do njene pojave i koji uslovi su pogodni za širenje bolesti.

Posle toga obično ide preporuka dva ili tri sredstva koja deluju kao dobra preventiva ili kao efikasna zaštita u toku vegetacije…

Ta dva-tri sredstva su ponekad navedena po aktivnoj materiji a ponekad po trgovačkom imenu preparata. Da zabuna bude veća ponekad (retko) su ta imena identična, ali je veoma verovatno da ista aktivna materija deluje i na neku drugu bolest, ili da se nađe u kombinaciji sa drugom aktivnom materijom a pod trećim trgovačkim imenom…

A gotovo sigurno postoji i kod konkurentske kuće samo pod drugim imenom…

Ako i pronađete pravi savet za  preparat  ima li ga u vašoj poljoapoteci, mestu, državi?

Dovoljno “ALI”i zbrke da zbuni i profesionalnog zaštitara pogotovo u kraju gde vinova loza baš i nije komercijalna kultura.

I tako svakog proleća ista pretraga.

Vremenom su se pojavili (pa na žalost nestali – zamenjen „slomljen“link) neki kompletniji tekstovi, ali i dalje mi ostaje problem da ih pronađem u trenutku kada mi je informacija potrebna. Sve ovo razlozi su da ova tema bude veoma temeljno obrađena, možda i u više nastavaka.

crna pegavost oštećen list
Ozbiljno oštećenje lista

Bolest poznata i kao Eskorioza ili Fomopsis prisutna je duže vreme, ali je tek poslednjih decenija došlo do njene velike ekspanzije.

Nekoliko je razloga za to, a većina ih je vezana za modernu visoko intenzivnu proizvodnju grožđa.