U susretu moja dva hobija, VINOGRADARSTVA I IT-a nastaju ove veb-stranice. Skromno iskustvo i znanje dopunjavam sa brojnih izvora i pokušavam ih što vernije preneti. Sve ovo radim sa namerom da malo doprinesem prisustvu ovih tema na našem vebu.

O samom procesu izrade, izboru tehničkih rešenja, kreiranju sadržaja…, više na sajtu KAOBOJAGI.RS

Sredstva za zaštitu bilja mogu biti opasna po vaše zdravlje, zdravlje vaših ukućana, domaćih i divljih životinja, okolinu… Zato savete za izbor, način upotrebe i sve stalo vezano za zaštitu vinove loze potražite od stručnih i ovlašćenih lica.