Plamenjača ili Peronospora vinove loze, treća je u nizu nevolja koje su stigle preko „velike bare“. Rešavanje jednog, dovelo je do sledećeg velikog problema.

U tekstu „SA FILOKSEROM: Od izvora dva putića“ opisana su dešavanja iz ovog za vinogradare dramatičnog vremena…

Listovi zahvaćeni plamenjačom izgledaju kao da su vatrom spaljeni, pa je ime sasvim opravdano.

Plamenjača napada sve zelene delove vinove loze:  lastare, listove, cvet i cvasti, šepurinu i peteljke, bobice i vitice. List je najosetljiviji u fazi intenzivnog porasta (krajem maja i početkom juna) kao i pri kraju vegetacije tj. tokom avgusta i septembra. Prvi simptomi gotovo su neprimetni, kasnije se javljaju „uljane“pege na lišću, a na starijem lišću se javljaju nekrotične površine.  Cvet i cvasti  nekrotiraju i propadaju.

Bobice su osetljive dok na njima ima stoma (od zametanja pa do šarka). Posebno se bolest javlja na vrhovima lastara što dovodi do njihovog savijanja. Plamenjača prodire u tkivo preko stominih otvora. U toku vegetacije može imati više sekundarnih zaraza. Idealni uslovi za razvoj plamenjače su toplo i vlažno proleće i leto, sa padavinama svakih 7-14 dana.

Plasmopara viticola a1 (3)