Sa filokserom se, kada se jednom pojavila, moralo živeti. Ni najveći optimisti, nisu se nadali, da će ona jednostavo nestati. Niti da je moguć povratak na staro. Kako i kuda dalje u vinogradarstvu niko nije bio siguran. Napred i na isti način nije se moglo, a moguće puteve tek je trebalo pronaći.

sa filokserom
Foto: Pixabay.com

Iako je širenje insekta, bilo nemoguće zaustaviti, ono je bilo znatno sporije nego zaraza pepelnicom. Trebalo je punih trideset godina da se bolest proširi celom Evropom. U tom su razdoblju neka vinogorja imala i svoje iznenadne prilike za povećanje proizvodnje, zarade i važnosti. Sa druge strane, svi su znali da je dolazak filoksere, mač nad glavom…

Grozničavo su se tražila rešenja, posebno u vinogorjima i zemljama koje su gotovo ostale bez vinograda. Francuska kao prva pogođena i najveći proizvođač tog vremena, ponudila je 1873. nagradu od 300.000 franaka za rešenje problema sa filokserom.

Sa filokserom dalje : od izvora prvi put

Prethodno iskustvo, sa pepelnicom, nudilo je jedan put. Tada je relativno brzo (nakon tri godine), i uz dosta sreće, pronađen sumpor, kao saveznik. U toj borbi sa pepelnicom, sada je bilo moguće pružiti ozbiljan otpor. Posao jeste bio veći, kao i trošak, ali je rezultat na kraju bio vredan truda.

Pokušano je sa brojnim metodama da se, ili širenje spreči ili pronađe sredstvo za uništenje insekta. Najviše se postiglo injektovanjem u zemljište ugljenikovog-disulfata, i potapanjem (gde je bilo moguće). Nažalost pored toga što su bili poprilično skupi, ovi načini samo su privremeno popravljali stanje.

Kako ovaj pristup, koji će se posle uobličiti kao „ZAŠTITA VINOVE LOZE“ nije doneo rešenje, tražilo se dalje.

Sa filokserom: rešenje ili rešenja, kao drugi put

Američke divlje vrste, sa kojima je filoksera i stigla u Evropu, podnosile su insekta lako. Tajna je bila u zadebljanom korenu, na kome filoksera nije mogla napraviti ozbiljnu štetu. Kada bi evropska „Vitis vinifera“ imala takav koren, sa filokserom više ne bi postojao ozbiljan problem.

Ako ne možeš da ih pobediš, ti im se pridruži.

Kakvom čarolijom dobiti koren američke a plodove Evropske loze? Postalo je pitanje vredno velike nagrade, pa i „Legije časti“. Ovaj drugi put, ponovo se podelio na dva manja, a zatim na brojne staze i puteljke. Počelo je doba SELEKCIONARA.

O tome više u sledećem broju…