селекционар витис винифера

Селекционар је неко ко бира, одабира, прави избор из мноштва…
Ваш одабир веб страна такође је нека врста селекције. Ако се некој страни-сајту враћате редовно, она има неке особине или вредности који је издвајају из непрегледног мора интернета. Одлуку о тој “селекцији” доносите, свесно или не…