Poljoprivredna mehanizacija prikazana u ovoj galeriji može se koristiti delimično u vinogradarskoj proizvodnji. Njena glavna namena ipak bila je, i još uvek jeste, ratarska proizvodnja na malom porodičnom gazdinstvu.

Vreme ukrupnjavanja poseda i sve veće mašine (traktori, kombajni, priključci) polako ali sigurno ovakvu mehanizaciju „sele“ iz Vojvodine. Ona ide ka područjima gde su površine manje, a proizvodnja ekstenzivnija. I dalje ovakva mehanizacija na tim manjim površinama radi sasvim solidan posao.

Mašine iz ove galerije spremne su na sličnu seobu, naravno samo u slučaju da se pojavi“ozbiljan“ kupac ili više njih.

Sve mašine su kupljene kao nove i korišćene za vlastite potrebe. Sve su sa prvom farbom, bez ikakve „šminke“ za prodaju. U vreme poslednje upotrebe bile su ispravne, a radile su pomalo do ove godine ili do pre nekoliko godina (kako koja). Kantarion pokazuje jednu koja se nije micala godinama.

Kao što se sa fotografija vidi smeštene su na betonu, po dvorištu ili šupama, što radne delove delimično štiti od korozije.

Poljoprivredna mehanizacija – napravljena da radi i traje

I ako polovne i sa „dobrim stažom“ upotrebljive a povoljnih cena, poljoprivredne mašine, svoj drugi život započinju obično na vašarima.