Skip to main content

Шасла, Племенка, Жупљанка… сорта са много имена

Шасла - Племенка

Шасла (Chasselas) је заправо заједничко име за неколико сорти винове лозе од којих су: chasselas rouge (Шасла црвена) и chasselas doré (Шасла бела) најраспрострањеније. Поред њих присутне су у нашим крајевима још три Шасле: праскава, миришљава и першунаста.

Селекционар – вера, знање и стрпљење

селекционар витис винифера

Селекционар је неко ко бира, одабира, прави избор из мноштва…
Ваш одабир веб страна такође је нека врста селекције. Ако се некој страни-сајту враћате редовно, она има неке особине или вредности који је издвајају из непрегледног мора интернета. Одлуку о тој “селекцији” доносите, свесно или не…

Молдова добар избор за окућницу

moldova

Молдова је једна од сората које могу лепо успевати и са минималном заштитом. Погодна за органску производњу на већим површинама и узгој на окућницама. Име је добила по држави у којој је селекционисана, Молдавији. Једна је од савремених сорти међуврсних (interspecies) хибрида.