Zaštita vinove loze širok je i malo neodređen pojam. Moramo ga preciznije definisati da bi išta smisleno mogli reći. Nekoliko podela i nabrajanja, kao i obično mogu nam pomoći u tom poslu.

zaštita vinove loze
Godina minimalne zaštite, Bač 2017

Osnovna podela bila bi svakako na:

  1. komercijalne vinograde
  2. vinograde hobi vinogradara

Vlasnici i tehnolozi komercijalnih vinograda, iako i sami sa velikim iskustvom i solidnim znanjem, uvek mogu računati na pomoć savetodavnih službi. Na raspolaganju su im različite državne, a  još  više savetodavne službe osnovane od strane proizvođača sredstava za zaštitu.

Sa druge strane, skromno prisustvo korisnih informacija namenjenih hobi vinogradarima, čini potrebnim jedan ovakav sajt, i njima ćemo se, baviti u većini tekstova.

Zaštita vinove loze: DRUGE PODELE

Pored ove osnovne, postoje i podele po pristupu samoj zaštiti odnosno njenom: intenzitetu, načinu, dozvoljenim sredstvima… Bitne razlike postoje i u drugim elementima tehnologije gajenja: đubrenju, obradi tla, korišćenju mehanizacije…

Tako danas imamo različite proizvodnje vinove loze:

  1. KONVENCIONALNA
  2. INTEGRALNA
  3. EKOLOŠKA
  4. ORGANSKA
  5. BIODINAMIČKA…

Odnosno nekoliko načina uzgoja, gde je propisana i od nadležnih inspekcija kontrolisana kako zaštita tako i ceo proizvodni i tehnološki proces grožđa ili vina.

Načini sertifikovanja, kontrole, deklarisanja, kao i zasnivanje ili konverzija zasada, imaju neke iste, ali i neke različite propise u lokalnim zakonodavstvima država. Kako je ova priča malo duža a i polako prelazi ka KOMERCIJALNOJ NEKONVENCIONALNOJ proizvodnji, vratićemo se na nju jednom opširnije u posebnom članku…

Pored ovih postoje i različiti individualni pristupi zaštiti vinograda, gde iz različitih razloga, uzgajivači redukuju ili sasvim izbacuju neke mere zaštite… Ovde im na ruku idu osobine (otpornost) nekih sorata, mikroklima, položaj…

Na potrebu i intenzitet zaštite utiču i brojni drugi činioci, od osobina samog vinogorja, izbora sorte, uzgojnog oblika, vremenskih uslova u sezoni, projektovanog roda…

Ovo je prostor koji nas kao hobiste, posebno zanima. Nama nisu potrebni „dokazi“ u obliku sertifikata, deklaracija… da je naše grožđe „zadovoljilo visoke standarde“… Mi ćemo biti sasvim zadovoljni ako proizvedemo ukusno i zdravo grožđe u kome će pored nas uživati naši bližnji, komšije, prijatelji… Ako deo pretekne, i postane vino ili rakija naša vinogradarska sezona ugodno se „produžava“.

Znanja potrebna za ostvarenje tog zadatka, svakako postoje. Mnogo ljudi zna ponešto od potrebnog, a poneko zna baš mnogo. Slična stvar je i sa znanjima na intrenetu, postoje ali su poprilično razbacana. Moja je želja sakupiti ih što više, ovda na jedno mesto.