Заштита винове лозе широк је и мало неодређен појам. Морамо га прецизније дефинисати да би ишта смислено могли рећи. Неколико подела и набрајања, као и обично могу нам помоћи у том послу.

zaštita vinove loze
Година минималне заштите, Бач 2017

Основна подела била би свакако на:

  1. комерцијалне винограде
  2. винограде хоби виноградара

Власници и технолози комерцијалних винограда, иако и сами са великим искуством и солидним знањем, увек могу рачунати на помоћ саветодавних служби. На располагању су им различите државне, а  још  више саветодавне службе основане од стране произвођача средстава за заштиту.

Са друге стране, скромно присуство корисних информација намењених хоби виноградарима, чини потребним један овакав сајт, и њима ћемо се, бавити у већини текстова.

Заштита винове лозе: ДРУГЕ ПОДЕЛЕ

Поред ове основне, постоје и поделе по приступу самој заштити односно њеном: интензитету, начину, дозвољеним средствима… Битне разлике постоје и у другим елементима технологије гајења: ђубрењу, обради тла, коришћењу механизације…

Тако данас имамо различите производње винове лозе:

  1. КОНВЕНЦИОНАЛНА
  2. ИНТЕГРАЛНА
  3. ЕКОЛОШКА
  4. ОРГАНСКА
  5. БИОДИНАМИЧКА…

Односно неколико начина узгоја, где је прописана и од надлежних инспекција контролисана како заштита тако и цео производни и технолошки процес грожђа или вина.

Начини сертификовања, контроле, декларисања, као и заснивање или конверзија засада, имају неке исте, али и неке различите прописе у локалним законодавствима држава. Како је ова прича мало дужа а и полако прелази ка КОМЕРЦИЈАЛНОЈ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНОЈ производњи, вратићемо се на њу једном опширније у посебном чланку…

Поред ових постоје и различити индивидуални приступи заштити винограда, где из различитих разлога, узгајивачи редукују или сасвим избацују неке мере заштите… Овде им на руку иду особине (отпорност) неких сората, микроклима, положај…

На потребу и интензитет заштите утичу и бројни други чиниоци, од особина самог виногорја, избора сорте, узгојног облика, временских услова у сезони, пројектованог рода…

Ово је простор који нас као хобисте, посебно занима. Нама нису потребни „докази“ у облику сертификата, декларација… да је наше грожђе „задовољило високе стандарде“… Ми ћемо бити сасвим задовољни ако произведемо укусно и здраво грожђе у коме ће поред нас уживати наши ближњи, комшије, пријатељи… Ако део претекне, и постане вино или ракија наша виноградарска сезона угодно се „продужава“.

Знања потребна за остварење тог задатка, свакако постоје. Много људи зна понешто од потребног, а понеко зна баш много. Слична ствар је и са знањима на интренету, постоје али су поприлично разбацана. Моја је жеља сакупити их што више, овда на једно место.