Размножавање винове лозе положеницама

Размножавање винове лозе у пракси увек је вегетативно. Други начин генеративни (размножавање из семена) користи се искључиво за добијање и селекцију нових сората и хибрида.